YÖNETİM

Yönetim Kurulu Başkanı

Çağlar Göğüş

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Vural Akışık

Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Mungan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayhan Sırtıkara

Murahhas Aza-Genel Müdür

Ertunç Soğancıoğlu

Genel Müdür Yardımcısı

Gülnur Oğulmuş

Genel Müdür Yardımcısı

Serpil Koçak