YÖNETİM

Yönetim Kurulu Başkanı

Yağmur Şatana

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Vural Akışık

Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Mungan

Murahhas Aza-Genel Müdür

Ertunç Soğancıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Arman Kumru

Genel Müdür Yardımcısı

Gülnur Oğulmuş

Genel Müdür Yardımcısı

Serpil Koçak

12:56 17.8.2018