ŞİRKET PROFİLİ

Şirketimiz 1999’da Doğan Grubu içerisinde Dışbank organizasyonu ile Dış Faktoring A.Ş. olarak kurulmuştur. 2001 yılında ortak yapısı değişmiş, Doğan Medya Grubu şirketlerinin reklam ve diğer ticari alacaklarının tahsilini üstlenerek Doğan Factoring Hizmetleri A.Ş adını almıştır. Ünvanımız 2012 Mayıs ayında Doğan Faktoring A.Ş. , 09.11.2017 tarihinde ise Doruk Faktoring A.Ş. olarak değişmiştir.

Doruk Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş faturayla tevsik edilen alacaklar ile BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı olarak doğacak alacakları devir almak suretiyle tahsilat yapılması, borçlu ve müşterinin hesaplarının tutulması ve finansman ve faktoring garantisi fonksiyonlarının tümünde hizmet vermektedir.

Faktoring işlemlerinin tamamını gerçekleştiren (tahsilat, finansman, istihbarat, muhasebe vb.) Doruk Faktoring, Doğan Grubu’na ve medya sektörüne verdiği tahsilat hizmetleriyle bu konuda uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.

Doruk Faktoring, tahsilat hizmetlerinin yanında, muhasebe, mutabakat, hukuk ve finansman hizmetleri gibi iş görme fonksiyonlarını gerçekleştirmekte, özkaynakları ve kullandığı krediler ile yarattığı fonların tamamına yakın kısmını Grup dışındaki firmalara kullandırmaktadır.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye (KKB) üye olan Doruk Faktoring, karşılıksız çek bilgileri, risk raporu ve çek raporu sorgulaması yapabilmenin yanı sıra kredi müşterilerine ait birleştirilmiş limit ve risk bilgileri sağlayabilmekte ve faktoring alanındaki yetkin ekibiyle ticari alacaklar konusunda geniş kapsamlı risk analizleri gerçekleştirerek müşterilerin karşılaşabilecekleri tahsilat sorunlarını minimuma indirebilmektedir.

Doruk Faktoring 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 43. maddesine istinaden kurulan, faktoring şirketleri ve bankalar tarafından devir alınan alacaklara dair bilgi ve/veya belgelerin ortak bir sisteme kaydıyla, toplulaştırma ve mükerrerlik kontrolü ve raporlama yapılmasını sağlayan Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ni (MFKS) kullanmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren kârlılığını artıran Doruk Faktoring, 6361 sayılı kanuna istinaden kurulan ve üyeliği zorunlu olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin üyesidir.