ŞİRKET PROFİLİ

1999 yılında kurulan ve 2001’de yeniden yapılanan Doruk Faktoring A.Ş. (“Doruk Faktoring”; eski unvanıyla Doğan Faktoring A.Ş.), mal veya hizmet satışından doğmuş faturayla tevsik edilen alacaklar ile BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı olarak doğacak alacakları devir almak suretiyle tahsilat yapılması, borçlu ve müşterinin hesaplarının tutulması ve finansman ve faktoring garantisi fonksiyonlarının tümünde hizmet vermektedir.

Faktoring işlemlerinin tamamını gerçekleştiren (tahsilat, finansman, istihbarat, muhasebe vb.) Doruk Faktoring, Doğan Grubu’na ve medya sektörüne verdiği tahsilat hizmetleriyle bu konuda uzmanlaşmış bir yapıya sahiptir.

Doruk Faktoring, tahsilat hizmetlerinin yanında, muhasebe, mutabakat, hukuk ve finansman hizmetleri gibi iş görme fonksiyonlarını gerçekleştirmekte, özkaynakları ve kullandığı krediler ile yarattığı fonların tamamına yakın kısmını Grup dışındaki firmalara kullandırmaktadır.

Doruk Faktoring, kurulduğu günden itibaren kârlılığını artırırken, 2017 yılında yeni organizasyon yapısı ve Trump Towers binasındaki yeni konumuyla büyüyerek sektörde farklı bir noktaya gelmiş ve şubeleşme faaliyetlerine başlamıştır.

Mayıs 2017’de JCR Eurasia Doruk Faktoring’i yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek uzun vadeli ulusal notunu A+(TRK), görünümünü ise pozitif olarak belirlemiştir. Mayıs 2018’de uzun vadeli ulusal notunu AA-(TRK) olarak yukarı yönlü revize etmiş, görünümünü ise stabil olarak belirlemiştir.

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ne (KKB) üye olan Doruk Faktoring; karşılıksız çek bilgileri, risk raporu ve çek raporu sorgulaması yapabilmenin yanı sıra kredi müşterilerine ait birleştirilmiş limit ve risk bilgileri sağlayabilmekte ve faktoring alanındaki yetkin ekibiyle ticari alacaklar konusunda geniş kapsamlı risk analizleri gerçekleştirerek müşterilerin karşılaşabilecekleri tahsilat sorunlarını minimuma indirebilmekte, alacaklarını daha sağlıklı değerlendirebilmektedir.

Doruk Faktoring; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 43. maddesine istinaden kurulan, faktoring şirketleri ve bankalar tarafından devir alınan alacaklara dair bilgi ve/veya belgelerin ortak bir sisteme kaydıyla, toplulaştırma ve mükerrerlik kontrolü ve raporlama yapılmasını sağlayan Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’ni (MFKS) kullanmaktadır.

Doruk Faktoring, 6361 sayılı kanuna istinaden kurulan ve üyeliği zorunlu olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin üyesidir. Doruk Faktoring yıllar itibariyle karlılığını ve öz sermaye verimini arttırarak işlemlerine devam etmektedir.