LİMİT TAHSİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. En son tarihli imza sirküleri
2. Ticaret Sicil Gazeteleri (kuruluş’tan itibaren)
3. Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi)
4. Vergi levhası
5. Anonim şirketlerde Hazirun cetveli
6. Son üç yıla ait vergi dairesi tasdikli bilanço ve gelir tablosu, bulunduğumuz yılda çıkarmış olduğunuz en son ara dönem bilanço ve gelir tablosu veya mizan
7. Çalışılan tüm finansal kuruluşlardaki en son tarihli kredi limit ,risk ve teminat bilgileri
8. Büyük alıcılar, mal alınan firmalar ve çalışma şartları varsa mevcut satış sözleşmeleri
9. Firmayı tanıtıcı bilgiler
10. Ortakların kimlik fotokopileri ve ikametgah senetleri
11. Varsa firma ve ortaklara ait mal varlıkları dökümü