GENEL İŞLEYİŞ

Satıcının kısa vadelerle (30-120 gün) satış yapması esastır. Yurtiçi Faktoring'de üç taraf vardır. Alıcı, Satıcı ve Faktor.

1- Faktoring işlemi aday müşterinin alıcılarının bir listesini faktore iletmesi ile başlar. Faktor aynı zamanda aday müşteriden önceden temin etmiş olduğu finansal tabloları değerlendirmeye tabi tutarak aday müşterinin kredibilitesini belirler. Bir faktoring kurumu müşterisi ve onun alıcıları için limit tahsil ederken müşterisinin satış hacmi geçmişteki ve gelecekteki performansının yanısıra alıcılarının kalitesi ve ödeme gücüne bakar.

2- Faktor öncelikle borçlular daha sonra da aday müşteri hakkında istihbarat yapar.

3- Bu aşamadan sonra hem aday müşteri hem de onun alıcıları için tahsis edeceği kredi limitlerini belirler. Aday müşteriye kendisi ile hangi şartlarda çalışabileceklerini bir teklif halinde bildirir.

4- Bu konularda mutabakat sağlandığında aralarında faktoring sözleşmesi imzalanır. Faktor bu andan itibaren kendisine temlik edilen alacakları kabul etmeye hazırdır.

5- Satıcı malları ve üzerlerindeki temlik etiketi bulunan faturanın aslını alıcıya gönderir.

6- Aynı anda faturanın yine temlik etiketi yapıştırılmış olan bir suretini alacak bildirim formuyla birlikte faktore gönderir.

7- Faktor fatura tutarının önceden yapılan anlaşmada belirtilen yüzdesini müşteriye öder. Bu oran % 80 civarındadır. Temlik edilen alacak ön ödeme tutarını, komisyon, masraf vb. gibi ödemeleri içermektedir. Müşteri bu orandan daha az talep edebileceği gibi hiç finansman kullanmak istemeyebilir. Temel kural yapılacak ön ödemenin anlaşmada belirtilen oranı geçmeyeceğidir.

8- Vadesi geldiğinde faktor faturayı tahsil eder ve finansman kullanıldığı durumlarda bakiye müşterinin hesabına alacak kaydedilir herhangi bir anlaşmazlığa neden olmamak için faturaların üzerine vadenin yazılması esastır.