FAKTORİNG TÜRLERİ ?

Yurtiçi Faktoring/Uluslararası Faktoring  Yurtiçi Faktoring: Aynı ülke sınırları içerisinde bulunan alıcı firma, satıcı firma ve faktoring şirketi aracılığıyla gerçekleştirilir.

  Uluslararası Faktoring: Alıcı ve satıcının ayrı ülkelerde bulunduğu durumlarda ve her iki firmanın ülkesinde bulunan faktoring şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kabilirücu Faktoring/
Gayrikabilirücu Faktoring  Kabilirücu Faktoring: Faktorün, alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şeklidir. Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktoring şirketine temlik edilen alacakların alıcı tarafından ödenmemesi durumunda faktor, satıcı firmaya rücu eder ve yaptığı ön ödemeyi kendisinden talep eder.

  Gayrikabilirücu Faktoring: : Faktorün, alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dahilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir. Vadeli alacakların alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeni ile ödenmemesi durumunda faktor satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hala alacağı varsa bakiye ödeme yapar. Satıcı firmanın finansman hizmetinden yararlanmak istememesi halinde garanti kapsamındaki fatura bedelinin tamamı, faktoring komisyonu ve banka masrafları düşülerek satıcı firmaya ödenir.Ülkemizde Yurtiçi Faktoring işlemlerinin önemli bir kısmı, kredi sigortası sisteminin olmaması nedeniyle garanti hizmetini kapsamamaktadır. Buna karşılık ihracat faktoring işlemleri çoğunlukla garanti kapsamında yapılmaktadır

Bildirimli Faktoring/Bildirimsiz Faktoring  Bildirimli Faktoring: Satıcının, alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini alıcıya bildirdiği faktoring şeklidir. Düzenlenen her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve bazı durumlarda alıcının teyit yazısı temin edilir.

Bildirimsiz Faktoring: Satıcının alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini alıcıya bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, alacakların ödenmesinde araç olarak kullanılan kambiyo senetlerini temlik cirosu ile cirolayarak faktoring şirketine tevdi ettiği, faktoring şirketinin sadece garanti ve finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.