FAKTORİNG NEDİR ?

  Faktoring mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile tevsik edilen alacaklar ile BDDK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tevsik edilebilen mal veya hizmet satışına bağlı doğan alacakları devir almak suretiyle faktoring şirketinin müşterisine sağladığı tahsilat, borçlu ve müşteri hesap tutulmasının yanı sıra finansman veya faktoring garantisi fonksiyonlarını içermektedir.