FAKTORİNGİN AVANTAJLARI-Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman imkânı sağlar.

-Alıcılara vade tanıma imkânı sağlanabildiğinden piyasada rekabet gücünün artmasını sağlar.

-Alacak, stok ve ticari borçlarının devir hızını yükselterek, bilânçonun likidite oranını yükseltir.

-Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltır ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlar.

-Faktoring işlemi kredi kullanımının aksine bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almaz. Bu nedenle kredi limitlerini doldurmaz, borç/özkaynak oranını ve özkaynak kârlılığını olumlu etkiler.

-Şirkete giren nakdi finansman sayesinde peşin hammadde ve mamul alımlarında iskonto imkânı sağlanır.

-Alacak ve tahsilat kayıtlarının tutulmasından tasarruf eder. Bu sayede alacak takibi için departman veya eleman istihdamı gerekmez.

-Büyük ve güçlü alıcılara karşı kendini korur. Alıcıların ödemelerini disipline eder.

-Uluslararası işlemlerde muhabir faktorun alıcının ülkesindeki hukuki düzenlemeleri çok iyi bilmesi, ihtilaf halinde para ve zaman tasarrufu sağlar.

-Nakit akışı düzenlenir ve daha likit bir finansal yapıya kavuşur.

-Finansman sorununu çözmüş olduğu için vadeli ve daha çok satış gerçekleştirir.